Το σημερινό πρόγραμμα είχε προθέρμανση, rondo και τακτική και παιχνίδι. Αποφόρτιση ακολούθησε ο Κουρμπέλης.