Home Tags Posts tagged with "Ευρωπαϊκή Ένωση"
Tag:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Μπλόκο από την Ε.Ε. σε 100 εκατομμύρια δόσεις AstraZeneca (vid)
Εκτός του προγράμματος εμβολιασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται πια και επισήμως η AstraZeneca και αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρόκειται τελικά να προχωρήσει στην αγορά των επιπλέον 100 εκατομμυρίων δόσεων που προέβλεπε αρχικά η συμφωνία.
0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
H κοινή ανακοίνωση των «27» της Ε.Ε για την Τουρκία – Αμεση αντίδραση από την Άγκυρα

H EE καλεί την Τουρκία να απέχει από μονομερείς ενέργειες, όπως αναφέρει η κοινή ανακοίνωση των 27 ηγετών των κρατών μελών, η οποία χαιρετίζει την έκθεση που εκπόνησε ο Ύπατος Εκπρόσωπος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιπροσθέτως, υπογραμμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Τουρκία με έναν σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο για την ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος και τη λήψη περαιτέρω αποφάσεων κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου.

H Κοινή Ανακοίνωση αναφέρει:

«Πραγματοποιήσαμε μια συζήτηση για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και χαιρετίσαμε την Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την “Κατάσταση των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας” που εκπόνησε ο Ύπατος Εκπρόσωπος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2020

– Υπενθυμίζουμε το στρατηγικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και για την ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαία επωφελούς σχέσης με την Τουρκία. Χαιρετίζουμε την πρόσφατη αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της διακοπής των παράνομων δραστηριοτήτων γεώτρησης, της επανάληψης των διμερών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και των επικείμενων συνομιλιών για το Κυπριακό υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

– Με την προϋπόθεση ότι διατηρείται η τρέχουσα αποκλιμάκωση και ότι η Τουρκία εμπλέκεται εποικοδομητικά και υπόκειται στις προϋποθέσεις που αποφασίστηκαν στα συμπεράσματα του προηγούμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η πρόσφατα θετική δυναμική, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Τουρκία με έναν σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο για την ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος και τη λήψη περαιτέρω αποφάσεων κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου.

– Σχετικά με την οικονομική συνεργασία, καλούμε την Επιτροπή να εντείνει τις συνομιλίες με την Τουρκία για να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες δυσκολίες στην εφαρμογή της Τελωνειακής Ένωσης, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή της σε όλα τα κράτη μέλη, και καλούμε παράλληλα το Συμβούλιο να εργαστεί για την εντολή εκσυγχρονισμού της τελωνειακής ένωσης. Μια τέτοια εντολή μπορεί να εκδοθεί από το Συμβούλιο υπό την επιφύλαξη πρόσθετων οδηγιών από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είμαστε διατεθειμένοι να ξεκινήσουμε διάλογο υψηλού επιπέδου με την Τουρκία για να συζητήσουμε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η δημόσια υγεία, το κλίμα και η αντιτρομοκρατία, καθώς και περιφερειακά θέματα.

– Καλούμε την Επιτροπή να διερευνήσει πώς να ενισχύσει τη συνεργασία με την Τουρκία σχετικά με τις επαφές μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και την κινητικότητα.

– Καλούμε την Τουρκία να απέχει από νέες προκλήσεις ή μονομερείς ενέργειες κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Λαμβάνοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, επιβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση τέτοιων ενεργειών, να χρησιμοποιήσει τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των κρατών μελών της, καθώς και για τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας.

 

– Εκτιμούμε τη φιλοξενία από την Τουρκία περίπου 4 εκατομμυρίων Σύρων προσφύγων και συμφωνούμε ότι η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής θα συνεχιστεί. Καλούμε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των Σύρων προσφύγων στην Τουρκία, καθώς και στην Ιορδανία, στον Λίβανο και σε άλλες χώρες της περιοχής.

– Όσον αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕ που περιλαμβάνει όλες τις μεταναστευτικές οδούς, θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με την Τουρκία, ιδίως σε τομείς όπως η προστασία των συνόρων, η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και η επιστροφή των παράτυπων μεταναστών και των απορριφθέντων αιτούντων άσυλο στην Τουρκία, σύμφωνα με τη Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, που εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις.

– Υπενθυμίζουμε τα προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΣΑ του ΟΗΕ (ιδίως τις αποφάσεις 550, 789, 1251). Προσβλέπουμε στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετάσχει ως παρατηρητής και θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη στήριξη των διαπραγματεύσεων, μεταξύ άλλων διορίζοντας έναν εκπρόσωπο στην αποστολή Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών

– Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα παραμένουν βασικό μέλημα. Η στόχευση πολιτικών κομμάτων και μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλες πρόσφατες αποφάσεις αντιπροσωπεύουν μεγάλη οπισθοδρόμηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έρχονται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις της Τουρκίας για σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων των γυναικών. Ο διάλογος για τέτοια θέματα παραμένει αναπόσπαστο μέρος της σχέσης ΕΕ-Τουρκίας.

– Σύμφωνα με το κοινό συμφέρον της ΕΕ και της Τουρκίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή τους, αναμένουμε από την Τουρκία και όλους τους πρωταγωνιστές να συμβάλουν θετικά στην επίλυση περιφερειακών κρίσεων όπως στη Λιβύη, στην Συρία, στο Νότιο Καύκασο και θα παραμείνουμε σε εγρήγορση σε αυτό το θέμα.

– Καλούμε τον Ύπατο Εκπρόσωπο να προχωρήσει στις εργασίες της Πολυμερούς Διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο.

– Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και θα αναζητήσουμε μια συντονισμένη προσέγγιση με τους εταίρους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα αυτό κατά τη σύνοδό του τον Ιούνιο».

Η απάντηση της Τουρκίας

Η Τουρκία χαιρέτισε τις προσπάθειες και την ρητορική της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την προώθηση της πρόσφατης θετικής ατμόσφαιρας ανάμεσα στις Βρυξέλλες και την Άγκυρα, αλλά απέρριψε τις ευρωπαϊκές επικρίσεις για τις τουρκικές επιχειρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο.

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως ελπίζει ότι η αιρεσιμότητα στα βήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει την πρόθεση να κάνει και η αναβολή τους για την επόμενη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής τον Ιούνιο δεν θα κάνουν να χαθεί η θετική δυναμική, ενώ κατηγορεί την ΕΕ ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: Skai.gr

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Ελληνοτουρκικά : Η Σύνοδος Κορυφής και οι “χαλαρές” αντιδράσεις των 27 (vid)

Σε συμφωνία για το κείμενο συμπερασμάτων που αφορά στην Τουρκία και την Ανατολική Μεσόγειο κατέληξαν οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Μητσοτάκης: “Οι κυρώσεις είναι το καλύτερο εργαλείο για να αλλάξει η Τουρκία συμπεριφορά”

Ο κ. Μητσοτάκης σε συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής αναφέρθηκε στα αποτελέσματά της και ειδικότερα στα όσα αποφασίστηκαν αναφορικά με την Τουρκία.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, επίσης, το  γεγονός, πως 72 δισ. συνολικά θα εισρεύσουν στη χώρα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για την επόμενη επταετία, 32 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και περίπου 40 δισ. από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τα οποία θα διατεθούν μέσα από δράσεις του ΕΣΠΑ και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την επόμενη εξαετία.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα υπογράφει συμβόλαιο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο 55%, μέχρι το 2030. Ο στόχος αυτός θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο στόχο τους ΕΕ για μείωση των εκπομπών κατά 40% μέχρι το 2030, από τα επίπεδα του 1990.

 

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Βοτανικός: ευχάριστα νέα από την Ευρώπη για το ταμείο ανάκαμψης

Ο δρόμος για την κατασκευή του γηπέδου είναι ακόμη μακρύς, όμως για πρώτη φορά φαίνεται πως υπάρχουν τόσες κοινές συνισταμένες και κοινά συμφέροντα, για να κερδηθεί αυτό το μεγάλο στοίχημα για τον Παναθηναϊκό.

Τα νέα που φτάνουν από την Ευρώπη την ώρα που εκκρεμούν πολλές συναντήσεις για διμερείς συμφωνίες, είναι ιδιαίτερα ευχάριστα για έναν πολύ σημαντικό, οικονομικό πόρο γύρω από το γήπεδο.

Ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές, από χώρα με αυστηρή θέση στο θέμα της επιβολής του κράτους δικαίου, έλεγαν χθες ότι το ζήτημα χρήζει νομικής ανάλυσης και ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να τοποθετηθούν.

Σε συμβιβασμό κατέληξαν η Πολωνία και η Ουγγαρία με τη γερμανική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον μηχανισμό για το κράτος δικαίου. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για την έγκριση του επταετούς προϋπολογισμού της Ε.Ε. και του Ταμείου Ανάκαμψης των 750 δισ. ευρώ, αλλά και την αποφυγή μονοπώλησης της Συνόδου Κορυφής από το εξαιρετικά διχαστικό αυτό ζήτημα.

Όπως δήλωσε ο Γιάροσλαβ Γκοβίν, αναπληρωτής πρωθυπουργός της Πολωνίας και από το πιο μετριοπαθή στοιχεία του κυβερνητικού συνασπισμού, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην πολωνική πρωτεύουσα: «Προς το παρόν έχουμε συμφωνία μεταξύ της Βαρσοβίας, της Βουδαπέστης και του Βερολίνου.

Πιστεύω ότι οι υπόλοιπες 24 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα προσχωρήσουν κι αυτές στη συμφωνία». Το θέμα συζητήθηκε στην απογευματινή χθεσινή συνεδρίαση της ομάδας COREPER (των μόνιμων αντιπροσώπων των κρατών-μελών) και η διαπραγμάτευση αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα, κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής.

Πηγές στις Βρυξέλλες εξέφρασαν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ο γερμανικός συμβιβασμός θα γίνει αποδεκτός από τα κράτη-μέλη, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είχε επιμείνει στην ενίσχυση του μηχανισμού στις διαπραγματεύσεις του με τη γερμανική προεδρία κατά τους προηγούμενους μήνες.

Ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές, από χώρα με αυστηρή θέση στο θέμα της επιβολής του κράτους δικαίου, έλεγαν χθες ότι το ζήτημα χρήζει νομικής ανάλυσης και ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να τοποθετηθούν.

Η ουσία του γερμανικού συμβιβασμού συνίσταται στο ότι το περιεχόμενο του μηχανισμού (που συνδέει την πρόσβαση σε κοινοτικά κονδύλια με τη συμμόρφωση των κρατών-μελών με το κράτος δικαίου) δεν αλλάζει, αλλά δίνεται η δυνατότητα σε κράτη-μέλη που αμφισβητούν τη νομιμότητά του να τον προσβάλλουν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους πρώτους 2,5 μήνες από την έναρξη εφαρμογής του σχετικού κανονισμού (1.1.2021).

Αν υπάρξει τέτοια προσφυγή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι o θεσμός ο οποίος θα ενεργοποιεί τον μηχανισμό, δεσμεύεται να μην τον επιστρατεύσει για όσο διάστημα εξετάζει την υπόθεση το Δικαστήριο. Κοινοτικές πηγές αναφέρουν ότι αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει έναν χρόνο ή λίγο περισσότερο.

Η Επιτροπή, επίσης, σύμφωνα με το προσχέδιο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που βασίζεται στον γερμανικό συμβιβασμό, πριν ενεργοποιήσει τον μηχανισμό θα καταρτίσει καθοδηγητικές γραμμές για την εφαρμογή του, «σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη».

Από την πλευρά της Κομισιόν, πάντως, εκφράζεται εμπιστοσύνη ότι, σε περίπτωση που ο κανονισμός για το κράτος δικαίου εξεταστεί από τους δικαστές, θα κριθεί σύννομος.

Αν η γερμανική πρόταση απορριφθεί –από χώρες του «φειδωλού» Βορρά όπως η Ολλανδία, ή από το Κοινοβούλιο– η Ε.Ε. θα οδηγηθεί στην υιοθέτηση έκτακτου προϋπολογισμού για το 2021 (τα «προσωρινά δωδεκατημόρια»), με σημαντικότατες περικοπές (50-70%) στις πληρωμές του Ταμείου Συνοχής και του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ (αγροτική ανάπτυξη). Παράλληλα, οι «25» (πλην Ουγγαρίας και Πολωνίας) θα αναζητήσουν μία διαφορετική νομική και οικονομική βάση για το Ταμείο Ανάκαμψης, γεγονός που συνεπάγεται περαιτέρω καθυστερήσεις στην εκταμίευση των πόρων.

Μία παρατεταμένη αντιπαράθεση χωρίς εξεύρεση λύσης μεταξύ των ηγετών, επιπλέον, θα δηλητηριάσει την ατμόσφαιρα της Συνόδου και θα αποτρέψει την επίτευξη άλλων σημαντικών στόχων που βρίσκονται στην ατζέντα της.

Τριβές στην ιταλική κυβέρνηση

Διαφωνίες στην κυβέρνηση της Ιταλίας προκαλεί η προσδοκία για τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, με «μήλον της Εριδος» τη διαχείριση των 196 δισ. ευρώ που δικαιούται η Ρώμη.

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει εκπονήσει ο πρωθυπουργός, Τζουζέπε Κόντε, τα περισσότερα κεφάλαια πρέπει να διατεθούν για τις ψηφιακές τεχνολογίες, για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση του δικτύου των μεταφορών. Παραμένει, όμως, το ερώτημα ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των κεφαλαίων.

Την εποπτεία θα έχουν ο Ιταλός πρωθυπουργός και οι υπουργοί Οικονομικών και Οικονομικής Ανάπτυξης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι και Στέφανο Πατουανέλι, αντιστοίχως. Παράλληλα, το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει σημαντικό ρόλο για τη διάθεση των χρημάτων και την αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων σε έξι  μάνατζερ.

Η πρόταση Κόντε προκαλεί, όμως, ενδοκυβερνητικούς τριγμούς. Το κόμμα του Ματέο Ρέντσι, «Ζωντανή Ιταλία», που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, εναντιώνεται σε όλον αυτόν τον σχεδιασμό και υποστηρίζει πως δεν μπορεί οι αποφάσεις κάποιων μάνατζερ να καθορίσουν πώς θα διατεθούν τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ζητεί, άλλωστε, να διατεθούν περισσότερα για τη στήριξη της δημόσιας υγείας και όχι μόνον 9 δισ. ευρώ όπως προβλέπει ο κυβερνητικός σχεδιασμός. Έχει ήδη προειδοποιήσει, πως αν δεν βρεθεί λύση επί των διαφωνιών αυτών, δεν αποκλείεται να πέσει η κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

 

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail